top of page

We are hiring! 

Chúng tôi đang tìm kiếm những người nói thông thạo

bằng tiếng Anh và một ngoại ngữ

Tại sao bạn nên ứng tuyển?

 • Vị trí làm việc tự do với thời gian linh hoạt hàng tuần

 • Mức lương dao động từ $20 - $45 mỗi giờ tùy thuộc vào ngôn ngữ của bạn

 • Cải thiện kỹ năng giao tiếp của bạn

 • Tích lũy kinh nghiệm làm việc với khách hàng

Yêu cầu

 • Thông thạo cả tiếng Anh và ngôn ngữ khác (ví dụ: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Ả Rập, tiếng Hindi, v.v.)

 • Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả

 • Có bằng đại học

 • Có kiến thức đầy đủ về thuật ngữ y tế và pháp lý

 • Có thể tự cung cấp phương tiện đi lại

 • Hãy cởi mở để tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau

 • Đúng giờ, chuyên nghiệp, đam mê và chỉnh tề mọi lúc

 • Có lịch trình linh hoạt

bottom of page