top of page
Interpretation
Làm thế nào nó hoạt động?
Chọn một ngôn ngữ
Lên lịch một cuộc hẹn
Thông dịch viên của chúng tôi sau đó sẽ được thông báo
Trả lời trong vòng 24 giờ qua email
Cuộc hẹn của bạn đã được đặt
Sự khác biệt giữa phiên dịch và dịch thuật là gì?

Một thông dịch viên làm việc với lời nói trong văn phòng, phòng xử án và trên thế giới. Mặt khác, một dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết. Từ sổ tay và sách hướng dẫn đến văn học cổ điển. Nếu nó được viết ra, chúng tôi sẽ dịch nó.

bottom of page